Nasz Kodeks Postępowania


Niezmiernie ważne jest dla konsorcjum projektu, aby użytkownicy portalu  ConnectInLaterLife byli bepieczni i chronieni podczas aktywności na portalu. W porozumieniu z seniorami z całej Europy stworzyliśmy Kodeks Postępowania dla użytkowników.Określa on zestaw  powszechnie akceptowanych zachowań podczas korzystania z portalu. Głównym zadaniem Kodeksu jest promowanie wyższych standardów w naszej wirtualnej społeczności. Nasz Kodeks nie rozwiązuje problemów , ani  nie ogranicza indywidualnej wolności. W założeniu jest zbiorem reguł, które mają  zachęcić do bezpiecznej komunikacji, właściwych relacji i efektywnego zarządzania w naszej społeczności on-line.

Kodeks Postępowania ConnectInLaterLife zaleca:

 

-          Szacunek dla innych: wszyscy użytkownicy strony są zobowiązani do właściwego zachowywania się i traktowania innych z należytym szacunkiem i godnością.

-          Respektowanie różnorodnych poglądów: podczas komunikacji w wielokulturowym  środowisku z  ludźmi o różnym pochodzeniu i doświadczeniu życiowym mogą pojawić się  różnice  w poglądach. Powinny być one respektowane i nie powinny powodować problemów we wzajemnych kontaktach.

-          Unikanie kontrowersyjnych tematów konwersacji: nie należy wyrażać opinii, które mogą prowadzić do zbyt ostrej wymiany zdań i spowodować nieprzyjemną atmosferę.

-          Wystrzeganie się wszelakich treści obscenicznych poprzez: unikanie wulgaryzmów, niekomentowanie aktywności  seksualnej , nieopowiadanie dowcipów o podłożu  seksualnym oraz nienaruszanie prywatności innych użytkowników.

-          Zaakceptowanie etykiety pisania maili: używanie zwrotów grzecznościowych na początku i na końcu wiadomości, unikanie pisania dużymi literami oraz używania nieodpowiedniego języka lub skrótów, które mogą być nieprzyjazne dla odbiorcy wiadomości. Uniknie się wtedy  pomyłek i niezrozumienia. Utrzymywanie wiadomości  przejrzystej  i w przyjaznym tonie gwarantuje efektywność komunikacji.

 

-          Zaakceptowanie etykiety spotkań w czasie rzeczywistym - online : respektowanie głosu i czasu innych, umożliwienie przedstawienia  każdemu jego punktu widzenia, opinii czy pomysłu - co będzie  wkładem  w pluralizm społeczności. Unikanie przerywania innym, ale jednoczesne pamiętanie o długości swojej wypowiedzi tak, aby każdy mógł wyrazić swoją opinię.

-          Otwartość: użytkownicy  muszą obchodzić się z sobą otwarcie, szczerze i z wzajemnym szacunkiem.

-          Podejmowanie decyzji: użytkownicy  nie będą wywierali żadnego wpływu czy presji na decyzje zarządzających.

-          Rozwiązywanie konfliktów: konflikty będą rozwiązywane zawsze w sposób racjonalny i na bieżąco.

 

 

Aby zapoznać się z całym  Kodeksem Postępowania prosimy kliknij tutaj .