Jak powstało  Laterlife?

 

Connect in Laterlife zostało stworzone przez grupę sześciu partnerów reprezentujących Irlandię, Polskę, Niemcy, Wlochy, Finlandię i Portugalię dzięki funduszom uzyskanym z Komisji Europejskiej na program "Uczenie się przez całe życie"  2007-2013.

Głównym celem projektu jest pomoc ludziom starszym, zaspokajanie ich potrzeb oraz możliwość wyrażania poglądów. W tym celu przeprowadzono wspólne badania w każdym z krajów partnerskich, obejmujących dydaktykę i pedagogikę oraz wykorzystano bezpośrednie zaangażowanie  osób starszych - ich porady i wskazówki.

Badania przeprowadzone w 2010 utwierdziły konsorcjum partnerów, że zarówno zawartość strony jak i łatwość jej użytkowania jest odpowiednia dla seniorów.

 

 

Pierwsze spotkanie partnerów w Irlandii , październik  2009.

Aby zobaczyć jak powstał pomysł stworzenia Laterlife (tylko wersja angielska)

kliknij tutaj.


With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.