LaterLife Hankkeen tavoitteena on kehittää EU:n laajuinen ikääntyneiden verkkoyhteisö www.laterlife.eu. Luomalla tilin www.laterlife.eu yhteisöön voit ottaa yhteyden kaukaisiin sukulaisiin, jakaa kuvia, tietoa ja tarinoita, tavata ystäviä, saada tietoa tapahtumista ja palveluista omalla alueellasi sekä mahdollisesti jopa oppia uusia kieliä.
Sivustoa suunnitellaan yhdessä ikääntyneiden kanssa ottaen huomioon kohderyhmän asettamat erityisvaatimukset. Hankkeesa on mukana partnereita kuudesta Euroopan maasta. Irlanti, Puola, Saksa, Suomi, Italia ja Portugali ovat parhaillaan kehittämässä verkkoyhteisöä.

With the support of the Lifelong Learning Programme of the European Union.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.